Ajánlattevőknek

 • a megbízó beszerzői csapatának szakmai-jogi támogatása, képzése,
 • a TED és a Közbeszerzési Értesítő figyelése, releváns felhívások továbbítása,
 • a kiválasztott tenderkiírások előzetes szakmai és jogi véleményezése, esélyelemzés,
 • referenciatár létrehozása, folyamatos karbantartása,
 • kiegészítő tájékoztatás-kérés, előzetes vitarendezési kérelem összeállítása,
 • checklist összeállítása, feladatok, felelősök, ütemezés meghatározása,
 • nyilatkozatminták kitöltése, konzorciumi szerződések elkészítése, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek bevonási módjának meghatározása,
 • az ajánlatadás teljes folyamatának koordinációja, menedzselése, a szükséges igazolások, dokumentumok beszerzésének felügyelete,
 • a szakmai ajánlat közbeszerzési-jogi véleményezése,
 • az ajánlat papír alapú és elektronikus példányának előállítása, benyújtása,
 • részvétel a bontási eljáráson,
 • hiánypótlások, felvilágosítás- és indokolás-kérések elintézése, jogi segítségnyújtás az árindokolások elkészítéséhez,
 • iratbetekintés meghatalmazás alapján,
 • előzetes vitarendezési kérelem elkészítése,
 • megbízó képviselete a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásában,
 • keresetindítás és perképviselet bírósági felülvizsgálat során (ügyvéd partnereink közreműködésével),
 • közreműködés a közbeszerzési szerződés hatályosításában, véglegesítésében,
 • a szerződés módosítására vonatkozó javaslat összeállítása, a másik fél módosítási javaslatának véleményezése, a javaslatok egyeztetése,
 • eljárási dokumentumok rendszerezése, elektronikus tárolása, archiválása,
 • folyamatos rendelkezésre állás telefonon, e-mailben, igény szerint személyesen.
Jogorvoslati képviselet ellátása
Top