Ajánlatkérőknek

  • a megfelelő beszerzési stratégia és az ahhoz illeszkedő folyamatok kialakítása,
  • közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv elkészítése, aktualizálása,
  • éves statisztikai összegezések elkészítése,
  • közbeszerzési szaktanácsadás és konzultáció, oktatások lebonyolítása,
  • közbeszerzési eljárások előkészítése és teljes körű lebonyolítása valamennyi tárgykörben (szolgáltatásmegrendelés, árubeszerzés, építési beruházás, építési- és szolgáltatási koncesszió),
  • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói közreműködés az eljárás során,
  • közreműködés a jogorvoslati eljárásban,
  • perindítás és perképviselet a közbeszerzésekkel kapcsolatos bírósági eljárásokban együttműködő partnereink által,
  • felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapunkon felsorolt szolgáltatások tájékoztató jellegűek, a konkrét feladatokat minden esetben egyedi megbízási szerződésben rögzítettek szerint látjuk el.
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása
Közbeszerzési szerződések módosítása
Támogatásból megvalósuló közbeszerzések lebonyolítása
Projekttervezéssel, megvalósítással kapcsolatos szolgáltatások
Sajátos beszerzési formák
Kockázatkezelés, válságmenedzsment
Top